PD CCSH

Velikonoce 2018 v Lounech

docPlakát.doc

Večer poezie a hudby v Lounech

Číst dál...
Bratra faráře Lukáše Bujnu známe jako autora Bohoslužebné knihy - lekcionáře CČSH (řady A-C) a přednášejícího na seminářích věnovaných liturgii. V roce 2017 vydala Plzeňská diecéze CČSH jeho básnickou prvotinu s názvem „Vzývání Panny“. Právě tuto sbírku přijel bratr Lukáš do Loun představit v pátek 9. března 2018. Jeho básně jsou jako by otevřeným oknem do autorovy duše. Poznávali jsme v nich krajinu jeho domova, smutné i radostné zážitky (Toulky a trable, Povzdech, Nářek a naděje, Propast, Osamělost, Ve staré čtvrti...) i vážné události jeho života, jakou bylo tragické úmrtí básníkova mladého přítele (Sečtené dny písní).
Velkým zdrojem inspirace je pro Lukáše příroda ve všech ročních a denních dobách (Předjaří, Léto, Zima...). V básni „Obleva“ je únorové počasí kulisou milostného vzplanutí, báseň „Krajem Karla Hynka Máchy“ se odehrává za sychravě listopadového počasí s typickými mlhami a vichrem. Je zvláštní, že autora inspiruje ponurost a nevlídné počasí. Dokonce ani v básni „Léto“ nesvítí slunce, neboť „dodýchalo v zmoklém trní“. Dalším výrazným inspiračním zdrojem je pro básníka „žena“. Objevuje ji jako „krajinu tajemství a údolí mnoha cest“ (Krajinka). Několik básní věnoval své ženě Lucii (Hostina, Před vzplanutím, Sklizeň). Čtenář v nich nemůže neobjevit láskyplný vztah mezi Milým a Milou z Písně písní. Také další texty jsou fascinovány ženstvím a najdeme v nich erotické motivy (Česačky, Krajinka, Jáma lvová, V naději). Svou lásku básník vyznává též Sofii, vtělené moudrosti, která „neskrývá své dary jen pro hořejší svět, ale svou krásu nechává slétnout také na zemi“ (Vyznání lásky Sofii). Celá sbírka nese název „Vzývání Panny“. Právě Maria je Královnou, k níž se básník utíká. K Panně putuje do Ostrova, aby jí svěřil své selhání (Pouť). Obraz Matky Boží jako bytosti hluboce lidské, která „ví o bolestech a také o nás a nezapomíná“, přestože je zároveň „vysoko nad andělskými kůry“, odkud „sestupuje v třpytu a sype hvězdy z klína“, najdeme v básni „Carmina“.
Své místo mezi Lukášovými básněmi mají také skladby, které jsou inspirované lidovými předlohami (Dřevo se listem odívá a Půlnoční mše). V řadě textů najdeme biblické motivy (Gedeonovo rouno, Strach z odpovědi, Zelený čtvrtek, Půlnoční mše, Nový Advent, Prosba a milostné básně). Dvě básně jsou uvedené jako překlady (Návnada a Mezitím).
Sbírku uzavírají tři krátké texty (Křižovatka, Nemocnice a Chrám), které jsou nejmladší částí sbírky. Vznikly v roce 2013, zatímco ostatní básně byly napsány ve dvou etapách v letech 2000 - 2006 a 2009 - 2011. Čtenář v nich rozpoznává starý žánr - apoftegmata, příběhy, které mniši v prvních staletích vyprávěli, aby vyslovili hluboké myšlenky a pravdy víry. Podobný styl používá i bratr biskup Juraj Dovala (srov. Dovala Juraj: Ticho, Prešov, 2007).
Kdo je básník? Poznáváme ho jako poutníka putujícího pouští (Poutník), mořeplavce nebo Milého z Písně písní. Pozoruje svět kolem sebe a je přitom neúprosným realistou (Funus na moři) i snílkem zároveň (Sen). Potkáváme v něm hledajícího Boha, který prochází duchovním vývojem. Zatímco v básni „Hvězdy“ pohled na nebe „nepřináší naději a nezažene úzkost“, v básni „Jitřní“ je pohled na Slunce naplněný vědomím, že světlem je Pán, Boží Syn. Vyznání pak přechází v modlitbu ukončenou doxologií.
Z poutníka se stává toulavý klerik, jenž hlásá příchod Božího království mezi Carlsbadem a Pragou (Mořeplavec), žehná trojstěžníky a světí (!) bečky s vínem v podpalubí, slouží mši a nese kříž nebo jindy jako cestující ve vlaku přijímá zpovědi tuláků (Mlčeti zlato).
Vergilius brání toulavému klerikovi, aby se stal „papežencem“, který rutinně vykonává náboženské úkony (Stesk po Arkadii). Pokorným doznáním vlastní bídy a hříchu se básník stává téměř mystikem (Alchymista). Přesto ho stále přepadají pochybnosti (Pouť na Říp nebo Confiteor) jako Ježíšovy učedníky. Nepřestává však „snít o kráse, která jediná nezná mezí“.
Bratra Lukáše úžasným způsobem při jeho vystoupení v kostele v Lounech doprovodil na kytaru MgA. Martin Lindtner, kazatel Církve adventistů z Karlových Varů. Přestože jsme k pořádání autorského čtení básnické sbírky přistupovali s jistými pochybnostmi ohledně zájmu posluchačů, byli jsme příjemně překvapeni dobrou účastí. Pro přítomné byl večer s poezií a hudbou na konci pracovního týdne oázou v poušti. Děkujeme bratru faráři a jeho kolegovi, že pro nás tento večer připravili.

Helena Smolová, farářka náboženské obce

Číst dál... Číst dál... Číst dál...
Číst dál... Číst dál... Číst dál...

Velikonoční týden v Horních Počernicích

29. 3. 2018 ZELENÝ ČTVRTEK
        
16.00 Sederová večeře, připomínka svátku
         Pesah společně s diakonií Divizna
30. 3. 2018 VELKÝ PÁTEK
        
16.30 Pašije
1. 4. 2018 NEDĚLE VELIKONOČNÍ
         9.00 bohoslužba Vzkříšení
2. 4. 2018 HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
         9.00 bohoslužba s Večeří Páně

Eva Cudlínová

pdfPlakát ke stažení

Fotografie ze zasedání vikariátu Praha - západ v Horních Počernicích

V Horních Počernicích se ve středu 7. 3. 2018 konalo zasedání vikariátu Praha - západ. Sešli jsme se v družné atmosféře a také se fotilo.

Číst dál...

Foto Karel Cudlín

Večerní bohoslužby v Praze - březen 2018

pdfPlakát.pdf

Ohlédnutí za oslavami 100. výročí bitvy u Zborova v Lounech

V červenci 2017 se dva zástupci náboženské obce Louny - Mgr. Vladimír A. Hons a jeho syn Jiří Hons - zúčastnili oslav 100. výročí bitvy u Zborova (2. 7. 1917). Z cesty na Ukrajinu si kromě mnoha zážitků přivezli také velké množství fotografií. Protože je bratr Vláďa Hons historik a jeho syn Jirka student oboru letectví na ČVUT v Praze, nenechali jsme si ujít tuto výjimečnou příležitost a uspořádali jsme přednášku o Zborově s promítáním fotografií.
Bratr Vláďa Hons nám nejprve přiblížil okolnosti vzniku legií a připomněl hlavní události 1. světové války, včetně bitvy u Zborova, kde se vyznamenali právě českoslovenští legionáři. Jirka nám jako budoucí pilot a technik popsal cestu z Prahy do Lvova, Zborova a Tarnopole a provedl nás celým programem oslav.
Milým, dokonce dojemným doplněním přednášky bylo vystoupení chrámového pěveckého sboru při NO CČSH Louny pod vedením Mgr. Ivany Derflerové, který nacvičil národní písně, včetně skladby „Hoši od Zborova“. Ruský čaj s cukrem i svíce věnované Československou legionářskou obcí k uctění památky padlých legionářů z okresu Louny nás ještě více v myšlenkách přenesly na místa vzdálená stovky kilometrů od nás.
Přednáškou o zborovské bitvě jsme vstoupili do jubilejního roku, kdy si budeme připomínat 100. výročí založení Československa, k němuž právě události 1. světové války a zborovská bitva bezprostředně směřovaly. Zároveň jsme si připomněli vznik Československé církve, do níž hned v počátcích její samostatné existence řada legionářů vstoupila.

Helena Smolová, farářka NO Louny

Číst dál... Číst dál... Číst dál...
Číst dál... Číst dál... Číst dál...
Číst dál... Číst dál... Číst dál...

Podkategorie

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější komentáře

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

20.březen 2018, út, 18:00
Operní večer v Kutné Hoře
23.březen 2018, pá, 00:00
Duchovní cvičení pro mládež
26.březen 2018, po, 18:00
Operní večer na Žižkově
31.březen 2018, so, 14:00
Pozvánka na slavnostní velikonoční bohoslužbu v Podbořanech
15.duben 2018, ne, 14:00
Pozvánka do Peruce na koncert ve Velikonočním období
24.duben 2018, út, 00:00
Synoda duchovních Pražské diecéze CČSH
19.květen 2018, so, 00:00
Diecézní shromáždění Pražské diecéze CČSH
24.květen 2018, čt, 00:00
Teologická konference
25.květen 2018, pá, 00:00
Noc kostelů
                          -- reklama --

125x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde